Praktijkaccreditatie

Onze praktijk heeft het keurmerk van de NHG-Praktijkaccreditatie (NPA). Verbeterprojecten zijn een belangrijk aspect van de NHG-accreditatie. Jaarlijks worden nieuwe verbeterplannen gemaakt en uitgevoerde verbetertrajecten geëvalueerd.
Ook in 2018 heeft de NPA haar keurmerk aan onze praktijk verstrekt op basis van de in 2017-2018 uitgevoerde verbeteringen en gemaakte plannen voor 2018-2019. De laatste visitatie vond plaats op 21 september 2018, waarmee de accreditatie is verlengd.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!
Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

De praktijk blijft zelf verantwoordelijk
NPA verricht de certificering van de huisartsen- of verloskundigenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.