Klachtenprocedure

Alle medewerkers in de praktijk willen de zorg aan onze patiënten zo goed mogelijk bieden. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die u gekregen heeft.  Als u zich niet goed geholpen voelt, aarzelt u dan niet om dit met één van ons te bespreken. Misverstanden kunnen dan worden opgehelderd en fouten kunnen worden hersteld. Wij doen er ons best voor.

Melden

U kunt uw klacht aan ons melden via dit klachtenformulier. Deze vindt u ook in de wachtkamer of via de assistentenbalie.
Wilt u het formulier zo compleet mogelijk invullen? U kunt het daarna afgeven in de praktijk, of opsturen.

Afhandeling
Nadat wij uw klachtenformulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtencoördinator zal uw klacht binnen 4 weken behandelen. U krijgt volgens de afgesproken wijze antwoord op uw klacht.

Mocht uw klacht niet zijn opgelost, dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Telefoonnummer 088- 0229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur), of via www.skge.nl.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.thuisarts.nl/klachten-over-huisarts