Astma en COPD

De meeste patiënten met astma en COPD (chronische longziekten) zijn onder controle in de huisartsenpraktijk. Patiënten met ernstiger vormen van astma en COPD zijn onder controle van een specialist in het ziekenhuis (longarts of kinderarts).

Astma
Alle patiënten met astma die niet onder controle zijn bij een specialist, raden wij aan om tenminste 1x per jaar op controle te komen bij de praktijkverpleegkundige. Zij kan met u bespreken of er klachten van de astma zijn, hoe het gaat met het gebruik van de medicatie en indien noodzakelijk een spirometrie (longfunctietest of ‘blaastest’) uitvoeren om de functie van uw longen te controleren.

COPD
Voor de patiënten met COPD willen wij de zorg ook zoveel mogelijk op de behoefte van de patiënt aanpassen. We willen graag van alle patiënten met COPD weten of zij behoefte hebben aan (meer) zorg vanuit de huisartsenpraktijk. Patiënten die behoefte hebben aan zorg kunnen wij controle van de longfunctie, leefstijladviezen en ondersteuning bij het omgaan met hun ziekte bieden.
Wij adviseren alle patiënten met COPD om eens per jaar op controle te komen bij de praktijkverpleegkundige. Zij kan adviezen geven, het medicatiegebruik met u bespreken en indien nodig wordt een spirometrie (longfunctietest of ‘blaastest’) uitgevoerd. Indien van toepassing kan de praktijkverpleegkundige ook hulp bieden bij het stoppen met roken. Dit is voor iedereen, maar zeker COPD-patiënten van groot belang.
Bij verergering (al dan niet acuut) van uw COPD is het verstandig om een afspraak bij de huisarts te maken.