Zorgaanbod

Afsprakenspreekuur
Alle spreekuren zijn op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op alle werkdagen van 8.00-17.00 uur.
Wij streven ernaar om patiënten die voor 10.00 bellen, dezelfde dag een afspraak aan te kunnen bieden.

U kunt ook via de online patientenomgeving een afspraak maken

Huisarts
De huisarts heeft dagelijks spreekuur in de ochtend en middag. 
Voor een consult bij de huisarts wordt standaard 15 minuten ingepland. Mocht u meer tijd nodig denken te hebben, dan stellen wij het op prijs dat u dit aangeeft bij de assistente bij het maken van de afspraak, zij kan hier bij het plannen dan rekening mee houden. Ook wanneer u meer dan 1 klacht wilt bespreken, is het fijn als u dit aangeeft bij de assistente. Zij zal ook in dat geval meer tijd voor de afspraak plannen.

Huisbezoek
Wanneer het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken.  Bijvoorbeeld in het geval dat u (tijdelijk) te ziek of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling groter, daarom zult u zoveel mogelijk verzocht worden om naar de praktijk te komen.

Telefonisch spreekuur
Er is geen apart telefonisch spreekuur. Voor alle vragen kunt u bellen met de assistente, zij overlegt alle vragen met de huisarts, ook als zij u direct telefonisch advies geeft. Zo nodig belt zij, of de huisarts u terug.

Spreekuur praktijkverpleegkundigen somatiek
Lilian Cazemier heeft spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Petra Wiersma heeft spreekuur op maandag en vrijdag.
Een afspraak bij de praktijkverpleegkundige somatiek duurt 20 tot 45 minuten.

De praktijkverpleegkundigen somatiek verzorgen een deel van de zorg voor patienten met diabetes mellitus, verhoogde suiker (pre-diabetes), nierfunctiestoornissen, verhoogd risico op hart- en vaatziekten, astma, COPD en ouderen. 

Spreekuren praktijkverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg 
Kim Oostenbrink heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Een afspraak bij de praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg duurt 30 tot 60 minuten.

De praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg begeleiden patienten met psychische klachten. 

Spreekuur doktersassistente
Voor een afspraak bij de doktersassistente wordt meestal 10 minuten gepland.

U kunt bij haar onder andere terecht voor onderzoek naar risico op hart- en vaatziekten, controle bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals verhoogde bloeddruk, het uitspuiten van de oren en het maken van uitstrijkjes van de baarmoederhals. Op advies van de huisarts kunt u ook een afspraak bij de assistente krijgen voor bijvoorbeeld het zwachtelen van de benen bij vocht in de benen of het tapen van een enkel bij een verstuiking. Meer informatie vindt u onder het kopje 'spreekuur assistente'