Zorgregistraties eerste lijn

 NIVEL

Onze huisartspraktijk is aangesloten bij de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is een netwerk van een representatieve groep huisartspraktijken in Nederland. Via de deelnemende huisartsen wordt op continue en geautomatiseerde wijze informatie verzameld over de zorg aan hun patiënten.
Het doel van de zorgregistraties is om met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens betrouwbaar inzicht te krijgen in de volgende gegevens:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?

Als praktijk krijgen wij vanuit het netwerk een terugkoppeling van o.a.:

  • informatie over aandoeningen (met onderliggende diagnosen)
  • contacten met de praktijk
  • gedeclareerde verrichtingen
  • geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorgbeleid. Elke onderzoeksvraag wordt vooraf zorgvuldig beoordeeld door de projectleiding. Er is een begeleidingscommissie ingesteld die toeziet op de doelstelling, opzet en uitvoering van het netwerk.
Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit het Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg.
De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en beschermd. Mocht u bezwaar hebben en uw gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
Het privacyreglement van de Zorgregistratie vindt u via deze link.

AHON

Onze huisartsenpraktijk stelt routinematig geregistreerde zorgdata beschikbaar aan de AHON-database. Deze database is van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG.

Doel van de database is het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. De AHON-database levert interessante informatie voor de deelnemende huisartspraktijk. Inzichten waarmee de huisarts zijn/haar dagelijkse werk en praktijkvoering op peil kan houden én verbeteren. Verdiepende spiegelinformatie, interessante feedback, benchmark gegevens en nieuwe wetenschappelijke kennis.
De data kunnen ook worden gebruikt voor subsidieaanvragen en projectvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie in de huisartsenpraktijk (geïnitieerd vanuit de praktijk zelf of vanuit de afdeling).
De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en beschermd. Mocht u bezwaar hebben en uw gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
Het privacyreglement van de Zorgregistratie vindt u via deze link.

Inschrijven?

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele is wel geopend voor nieuwe patiënten. U kunt zich inschrijven via deze link.

Nu inschrijven