Spreekuren en huisbezoek

Afsprakenspreekuur
Alle spreekuren zijn op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op maandag, tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur.
Wij streven ernaar om patiënten die voor 10.00 bellen, dezelfde dag een afspraak aan te kunnen bieden. De helft van de plaatsen op het spreekuur houden we hiervoor vrij tot de dag zelf.

Huisarts
De huisarts heeft dagelijks spreekuur in de ochtend en middag. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag doet huisarts Ellen Brand-Piek spreekuur, op woensdag huisarts Jorien Schönbeck.
Voor een consult bij de huisarts wordt standaard 10 minuten ingepland. Mocht u meer tijd nodig denken te hebben, dan stellen wij het op prijs dat u dit aangeeft bij de assistente bij het maken van de afspraak, zij kan hier bij het plannen dan rekening mee houden. Ook wanneer u meer dan 1 klacht wilt bespreken, is het fijn als u dit aangeeft bij de assistente. Zij zal ook in dat geval meer tijd voor de afspraak plannen

Als de huisarts op vakantie is, is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen kunt u dan bellen met huisartsenpraktijk Blanker & Thiele die in hetzelfde pand is gevestigd, telefoonnumer 038-421 84 55.

Huisbezoek
Wanneer het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken.  Bijvoorbeeld in het geval dat u (tijdelijk) te ziek of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling groter, daarom zult u zoveel mogelijk verzocht worden om naar de praktijk te komen.

Telefonisch spreekuur
Er is geen apart telefonisch spreekuur. Voor alle vragen kunt u bellen met de assistente. Zij overlegt alle vragen met de huisarts, ook als zij u direct telefonisch advies geeft. Zo nodig belt zij, of de huisarts, u terug.

Spreekuur praktijkverpleegkundigen somatiek
Lilian Cazemier heeft spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Petra Wiersma heeft spreekuur op maandag en vrijdag.
Een afspraak bij de praktijkverpleegkundige somatiek duurt 20 tot 45 minuten.

De praktijkverpleegkundigen zijn tijdens vakantiesluiting van de praktijk vaak wel aanwezig. 

Spreekuren praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg
Kim Oostenbrink heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Een afspraak bij de praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg duurt 30 tot 60 minuten.

De praktijkverpleegkundige is tijdens vakantiesluiting van de praktijk vaak wel aanwezig. 

Spreekuur doktersassistente
Karen Timmerman heeft op maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend en spreekuur.

Eveline Sebens heeft op vrijdagochtend spreekuur.Voor een afspraak bij de doktersassistente wordt meestal 10 minuten gepland.