Uitwisseling medische gegevens en verklaringen

Uitwisseling van medische gegevens met de huisartsenpost
De dossiers van alle patiënten worden (digitaal) beheerd door de huisartsenpraktijk. Alle medewerkers registreren elk contact met een patiënt in diens dossier volgens een vaste werkwijze.

Wanneer u contact heeft met de huisartsenpost dan kan de huisarts die u terugbelt, die u op de huisartsenpost bezoekt of die u thuis bezoekt, een samenvatting van uw dossier inzien. De assistentes van de huisartsenpost kunnen uw dossier niet inzien. Naar onze mening komt deze uitwisseling van gegevens de kwaliteit en patientveiligheid van de zorg  op de huisartsenpost ten goede. 
Deze uitwisseling gaat via het zogeheten Landelijk Schakelpunt, afgekort LSP. Dit kan echter alleen als u daar vooraf aan ons toestemming heeft gegeven. Als die toestemming ontbreekt kan de dienstdoende arts niet bij uw informatie.

U kunt uw toestemming geven met het daarvoor bestemde formulier (via deze link). Wij adviseren alle patiënten om deze informatie te lezen en het formulier in te vullen. U kunt het afgeven in de praktijk. Daarmee maken we de zorg in onze regio voor u een stuk veiliger.

In dit filmpje wordt toegelicht hoe het LSP werkt.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vzvz.nl 

Inzage in het eigen medisch dossier
Indien u inzage in, of een uitdraai van uw dossier wenst, dan kunt u de huisarts of assistente daarom vragen. Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt dat zij mede toestemming moeten geven voor het inzien van het dossier door een of beide ouders. Vanaf 16 jaar is een jongere voor de medische wet volwassen en is uitsluitend de toestemming van de jongere zelf  noodzakelijk.

Wij verstrekken geen medische informatie aan derden zonder de toestemming van de patient. In het algemeen moet u schriftelijk toestemming geven voor het verstrekken van gegevens aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts. Wij houden ons hierbij aan de richtlijn van de artsenvereniging KNMG.

Medische verklaringen
Regelmatig wordt door bijvoorbeeld reisorganisaties of sportscholen gevraagd om een medische verklaring, bijvoorbeeld vanwege een annulering of stopzetting van het abonnement. Dergelijke medische verklaringen geven wij niet af. Wel kunt u van ons een KNMG-brief ‘geen verklaring’ van ons krijgen, waarin staat waarom er geen verklaring wordt afgegeven. U kunt deze brief ook downloaden via onderstaande link. 

Downloads

Inschrijven?

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele is wel geopend voor nieuwe patiënten. U kunt zich inschrijven via deze link.

Nu inschrijven