Klachtenregeling

Met alle medewerkers zetten wij ons in om zo goed mogelijke zorg te bieden aan al onze patiënten. Indien u zich, om wat voor reden dan ook, niet goed geholpen voelt, aarzelt u dan niet om dit met dokter Brand-Piek te bespreken. U kunt ook ons klachtenformulier invullen, via het bestand onder op deze pagina, of door een formulier te vragen aan de assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts. Het is in ons aller belang dat misverstanden worden opgehelderd en fouten hersteld. Wij doen er ons best voor.

Mocht uw klacht daarmee niet zijn opgelost, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke bureau Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl)  De stichting is bereikbaar op telefoonnummer 088-0229100 (maandag t/m donderdag 09.00-17.00 en vrijdag 09.00-13.00).

Veilig incident melden

Daarnaast hebben wij binnen de praktijk, en in samenwerking met huisartsenpraktijk Blanker & Thiele en apotheek Mastenbroek een zogenaamde ‘veilig incidenten melden’ regeling. Alle incidenten worden door de medewerkers geregistreerd en meerdere malen per jaar besproken in een overleg. Dit kan zowel medische fouten betreffen als bijvoorbeeld ook administratieve fouten zoals een verkeerd genoteerde afspraak. Wanneer een incident negatieve gevolgen of hinder heeft veroorzaakt voor een patiënt, dan wordt dit door de huisarts met de betreffende patiënt besproken en dan wordt de melding in het dossier van de patiënt genoteerd.

Bij een calamiteit, dat wil zeggen een incident met levensbedreigende of potentieel levensbedreigende gevolgen voor de patiënt, wordt de inspectie voor de gezondheidszorg ingelicht. 

Downloads

Inschrijven?

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele is wel geopend voor nieuwe patiënten. U kunt zich inschrijven via deze link.

Nu inschrijven