POH-GGZ

Voor patiënten met psychische problemen is er een speciaal spreekuur. Door lichamelijke klachten of ziektes, maar vaker door de omstandigheden waarin wij leven of werken, ontstaan er psychische klachten. Een groot deel van deze problemen kan met gerichte begeleiding worden verholpen. In onze praktijk is hiervoor een praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) aanwezig.

Deze praktijkondersteuner inventariseert samen met de patiënt de klachten en zoekt naar de mogelijke oorzaken daarvan. Hij biedt zelf begeleiding (gesprekken) aan als klachten in een beperkte tijd kunnen worden aangepakt. Bij langduriger problemen of ingewikkelder klachten wordt – in overleg met de patiënt en de huisarts – gekozen voor verwijzing naar een andere hulpverlener buiten de praktijk. Dat kan een vrijgevestigd psycholoog/therapeut zijn, maar ook hulpverlening van bijvoorbeeld Dimence of Eleos.

Veel patiënten ervaren de begeleiding door de praktijkondersteuner bij dit soort problemen als prettig.
Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ is alleen op afspraak. Samen met de huisarts bepaalt u of verwijzing naar de POH-GGZ nodig is. U kunt niet rechtsstreeks een afspraak maken bij de POH-GGZ.

Inschrijven?

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen, omdat wij het maximum aantal patiënten hebben, waarvoor wij menen goede en verantwoorde huisartsenzorg te kunnen bieden. Huisartsenpraktijk Brand-Piek is wel geopend voor nieuwe inschrijvingen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.