COPD en astma zorg

Veel patiënten met COPD en astma worden in de huisartsenpraktijk gecontroleerd. Een klein deel van deze patiënten is onder controle bij een specialist (kinderarts of longarts). Meestal hebben zij een ernstiger vorm van de ziekte.

In de praktijk verrichten wij longfunctieonderzoekL de blaastest, ofwel spirometrie.
Met dit onderzoek kan de diagnose astma of COPD worden gesteld. Ook dient het als ter controle van astma of COPD. De praktijkverpleegkundigen doen dit onderzoek. Samen met een van de huisartsen beoordelen zij de uitslagen. Patiënten die een longfunctieonderzoek (blaastest, spirometrie) krijgen, krijgen daarover vooraf informatie.

Sinds medio 2013 is het zorgaanbod voor patienten met COPD verder gestructureerd in het kader van de accreditatie. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

COPD zorg

Als huisartsenpraktijk willen wij onze zorg aan COPD patiënten verbeteren door deze te structureren. Wij vinden het belangrijk dat patiënten weten wat zij van ons kunnen verwachten en dat zij tevreden zijn over de geboden zorg.
In het voorjaar van 2013 stuurden wij alle mensen waarvan we weten dat ze COPD hebben een vragenlijst. Hierin vroegen wij hoe het met hen gaat en of zij tevreden zijn over de zorg die zij krijgen. Verder vroegen wij of zij behoefte hebben aan (meer) zorg.
Uit de antwoorden bleekt dat een deel van de patiënten wel behoefte heeft aan zorg, maar een ander deel niet.

Wat houdt COPD zorg in?

Heeft u COPD?
Dan vinden wij het belangrijk dat uzelf meedenkt en uw eigen wensen en behoeften aangeeft, zodat wij daarop kunnen aansluiten. Op deze manier willen wij bijdragen aan de bevordering van uw gezondheid en ondersteuning bieden bij het omgaan met uw COPD.
Naar aanleiding van uw antwoorden in de vragenlijst kan u uitgenodigd worden op het spreekuur.

Bij verergering van uw COPD klachten is het verstandig een afspraak te maken op het spreekuur van de huisarts bezoeken.
De controle van uw COPD is in het algemeen 1 x per jaar, dit doet de praktijkverpleegkundige. Zij bespreekt met u het medicatiegebruik en denkt mee in het leren omgaan met uw COPD. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat wij uw longfunctie beoordelen met een spirometrietest (een “blaastest”).
Verder biedt de praktijkverpleegkundige begeleiding bij het stoppen met roken. Dit is voor alle patiënten, maar zeker voor COPD-patiënten, van groot belang.
Via de assistente kunt u een afspraak maken voor een controle. Zij regelt ook de herhaling van uw medicatie.

Uw gegevens worden anoniem gebruikt om onze zorg te vergelijken met die van andere zorgverleners. Dit doen wij om de kwaliteit steeds verder te verbeteren.

Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.