Bloeddruk meten

Patiënten met een verhoogde bloeddruk moeten regelmatig worden gecontroleerd. In onze praktijk houden wij daarvoor meestal vier controles per jaar aan.

Controles kunnen het makkelijkst worden gedan als de medicijnen bijna op zijn. Wanneer de bloeddruk lange tijd goed is, kan het aantal controles verlaagd worden naar twee per jaar. Als de bloeddruk te hoog blijft wordt juist vaker gecontroleerd. Patiënten kunnen ook zelf controles thuis doen.

Of een verhoogde bloeddruk moet worden behandeld hangt af van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Niet iedereen hoeft dus dezelfde waarden te hebben.

De assistentes verrichten de meeste bloeddrukcontroles; eens per jaar verricht de huisarts deze. Hij bespreekt dan ook met u of de behandeling moet worden aangepast. Bij sommige medicijnen wordt ook eens per jaar uw bloed gecontroleerd.


THUISMETING
Een grote groep patiënten heeft zogenaamde "witte jassen hoge bloeddruk". Dat wil zeggen dat de bloeddruk in de spreekkamer (veel) hoger is dan daarbuiten. Wij willen voorkomen dat hierdoor onnodig veel medicijnen worden voorgeschreven. We passen daarom ook controles met een 24-uurs bloeddrukmeter toe. U krijgt dan een bloeddrukband om met daaraan een meter die automatisch de bloeddruk meet. Het apparaat wordt in de praktijk afgelezen. Hiermee wordt een fraai overzicht gemaakt van de waarden over de dag en nacht.

Patiënten kunnen thuis ook zelf hun bloeddruk meten. Dit is alleen zinvol als er een aantal belangrijke regels wordt nageleefd. In de bijlage vindt u de instructies daarvoor. Voor de geinteresseerden is er ook een bestand waarin de metingen kunnen worden ingevoerd (klik hier). De computer berekent dan voor u (en voor ons) het gemiddelde van de metingen.

De uitslag van uw meting kunt u doorbellen aan de assistente of via een e-consult naar ons toesturen.

Informatie en instructies voor de thuismeting vindt u hier

Bestand voor invullen thuismetingen bloeddruk: klik hier.

Meer informatie over hoge bloeddruk vindt u op www.thuisarts.nl

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.