Bepaling van glucose gehalte (suiker)

Onderzoek naar en controle van suikerziekte (diabetes mellitus) is van groot belang.
De assistentes kunnen het suikergehalte in het bloed meten. Dit gebeurt altijd als in de ochtend en als u nuchter bent. Dit betekent dat u na 22:00 uur de vorige dag niet gegeten mag hebben of suikerhoudende dranken heeft gedronken. U mag wel water of thee/koffie zonder suiker en melk gedronken hebben.

Het bepalen van uw suikergehalte gebeurt nooit “zo maar”. Wij doen dat alleen als er een reden toe is. De belangrijkste reden is dat bij u suikerziekte is vastgesteld.

Als (nog) geen suikerziekte is vastgesteld controleren wij de suiker bij klachten van dorst en veel plassen, vermagering en vaginale jeuk op oudere leeftijd.

De suiker wordt eens per drie jaar bepaald indien u ouder bent dan 45 jaar én (een of meer van de volgende punten):

  • bij een van uw ouders, broers of zussen ouderdomssuiker is vastgesteld;
  • u verhoogde bloeddruk of hart- en vaatziekten heeft;
  • u sterk overgewicht heeft;
  • u zwangerschapssuiker heeft gehad.

Vraag de assistente gerust of u tot deze groepen behoort; zo ja, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Bij twijfel overlegt de assistente met de huisarts.
In de praktijk wordt de nuchtere glucose waarde bepaald met een vingerprik.
Bij een verhoogde waarde wordt de bepaling 
meestal herhaald met onderzoek in het laboratorium.

Relevante informatie over suikerziekte vindt u onder andere op de website van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN).

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.