Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk neemt met regelmaat deel aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door onafhankelijke instellingen. Dat is bij ons meestal de afdelingen huisartsgeneeskunde van het UMCG of het UMCU. Wij nemen niet deel aan studies die door de farmaceutische (of andere) industrie zijn gestart.

Bij elke deelname waarborgen wij de privacy van patiënten: wij stellen geen gegevens van patiënten beschikbaar aan onderzoekers, zonder toestemming van de patiënt of diens vertegenwoordiger (ouders bij kinderen). 

Als u - door uw klacht of ziekte - geschikt bent om deel te nemen, dan kunnen de huisartsen u daarvoor benaderen. U heeft altijd de mogelijkheid om dit te weigeren. De door ons geleverde zorg zal daardoor niet veranderen. 

Vanuit elk onderzoek krijgen de deelnemers uitgebreide informatie. 

De huidige projecten zijn:

Connect-studie: een onderzoek over de ondersteuning van patienten bij Stoppen met Roken in de eerste lijn

GRIP-studie: onderzoek naar een e-Health methode voor patienten met aanhoudende lichamelijke klachten.

Opera-studie: studie naar de afbouw van antidepressiva in de eerste lijn.

ZelfHy-studie: studie naar de effectiviteit van zelfhypnose bij kinderen met buikpijn

Eerdere onderzoeksprojecten waaraan wij deelnamen zijn:

Doc2: een studie naar onderzoek bij kinderen met langdurige buikpijnklachten

Vanuit het Juliuscentrum, Universiteit Utrecht:

All-in studie: onderzoek opgezet om na te gaan of de behandeling van stabiel atriumfibrilleren inclusief de antistollingszorg in de eerste lijn veilig en doelmatig is.

ZWOT-CASE studie: Onderzoek naar de effectiviteit van de invoer van ketenzorg bij CVRM.

Intrepid studie: Onderzoek naar triple medicatie bij COPD.

PECAN-studie: Deze studie onderzoekt de diagnostiek rondom longembolie.

DutchAF studie: Deze studie volgt patiënten met atriumfibrilleren. Het doel is om de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren in Nederland te verbeteren. Informatie over het vóórkomen van beroertes, bloedingen en de antistollingstherapie worden vastgelegd. Aspecten die een rol spelen bij de therapietrouw worden onderzocht.

URinControl (spreek uit als You are in Control) studie: behandeling van urineincontinentie bij vrouwen met behulp van een app voor de telefoon of tablet. Zie ook: www.urincontrol.nl

Blending onderzoek: Zorg voor patiënten met depressieve klachten, ondersteund door een internetbehandeling.

BOKi onderzoek: het nut van bekkenfysiotherapie bij kinderen met obstipatie.

MCID studie: Ervaren kwaliteit van leven van patiënten met COPD.

FOCUS studie: onderzoek naar kwaliteit van longfunctieonderzoek in de huisartsenpraktijk
Voor deelname aan deze studie ontvangt de huisartsenpraktijk een vergoeding per deelnemende patiënt (10 deelnemers).
Deze studie wordt gesponsord door Chiesi Pharmaceuticals BV. De sponsor heeft geen invloed op de opzet, uitvoering, analyse, interpretatie of publicatie van resultaten van deze studie. Ook heeft de sponsor geen invloed op de vergoeding aan derden, zoals huisartsenpraktijken, longartsen of longfunctieanalysten.

Advice studie: onderzoek naar de diagnostiek van het trombosebeen en longemboliën.

Pim-pom studie: pijnstilling bij kinderen met oorontsteking.

Trigger-studie: insulinebehandeling patiënten met suikerziekte, ondersteund met een App.

STER-studie: een interventie-onderzoek voor stoppen met roken. Universiteit Maastricht.

MIRA-trial: vergelijking van het hormoonspiraal met baarmoederslijmvliesablatie bij vrouwen met heftige menstruaties (UMCG).

De LOT trial: onderzoek naar de effectiviteit van antibiotica, antibioticadruppels of afwachten bij kinderen met een loopoor bij buisjes. Klik hier voor de resultaten van die studie.

De PANDA studie: studie naar het stoppen van langdurig gebruik van antidepressiva. Klik hier voor de resultaten van die studie.

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.