Zorgregistraties eerste lijn

NIVEL

Onze huisartspraktijk is aangesloten bij de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is een netwerk van een representatieve groep huisartspraktijken in Nederland. Via de deelnemende huisartsen wordt op continue en geautomatiseerde wijze informatie verzameld over de zorg aan hun patiënten.
Het doel van de zorgregistraties is om met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens betrouwbaar inzicht te krijgen in de volgende gegevens:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?

Als praktijk krijgen wij vanuit het netwerk een terugkoppeling van o.a.:

  • informatie over aandoeningen (met onderliggende diagnosen)
  • contacten met de praktijk
  • gedeclareerde verrichtingen
  • geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorgbeleid. Elke onderzoeksvraag wordt vooraf zorgvuldig beoordeeld door de projectleiding. Er is een begeleidingscommissie ingesteld die toeziet op de doelstelling, opzet en uitvoering van het netwerk.
Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit het Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg.
De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en beschermd. Mocht u bezwaar hebben en uw gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
Het privacyreglement van de Zorgregistratie vindt u via deze link.

AHON

Onze huisartsenpraktijk stelt routinematig geregistreerde zorgdata beschikbaar aan de AHON-database. Deze database is van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG.

Doel van de database is het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. De AHON-database levert interessante informatie voor de deelnemende huisartspraktijk. Inzichten waarmee de huisarts zijn/haar dagelijkse werk en praktijkvoering op peil kan houden én verbeteren. Verdiepende spiegelinformatie, interessante feedback, benchmark gegevens en nieuwe wetenschappelijke kennis.
De data kunnen ook worden gebruikt voor subsidieaanvragen en projectvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie in de huisartsenpraktijk (geïnitieerd vanuit de praktijk zelf of vanuit de afdeling).
De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en beschermd. Mocht u bezwaar hebben en uw gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
Het privacyreglement van de Zorgregistratie vindt u via deze link.

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.