Spreekuur

Als u de praktijk belt met een vraag, zal de assistente samen met u inschatten welke hulp nodig is. Hiervoor zal zij u altijd een aantal vragen stellen. Dit kan leiden tot een visite, een afspraak op het spreekuur, de afspraak dat de huisarts u zelf terugbelt, of een telefonisch advies door de assistente. Het goed is om te weten dat alle adviezen van de assistentes met een van de huisartsen worden besproken.

Bij veel medische vragen geven de assistentes en huisartsen ook een advies om op www.thuisarts.nl nog eens rustig na te lezen welke adviezen relevant zijn. Op die website kunt u ook zonder contact met onze praktijk terecht voor nuttige medische informatie over tal van klachten en aandoeningen.

Afsprakenspreekuur

De praktijk werkt per 1 januari 2013 alleen met een afspraken spreekuur. Bij een afspraak met de huisarts wordt standaard 15 minuten ingepland. Als u meer tijd denkt nodig te hebben, bijvoorbeeld als u meerdere problemen wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven. De assistente zoekt dan naar een geschikt moment in het spreekuur.

Telefonisch spreekuur

De huisartsen hebben geen vaste tijd voor het terugbelspreekuur; zij bellen de patiënt terug.

Spreekuur praktijkverpleegkundigen

Afspraken bij de praktijkverpleegkundigen duren meestal langer. Dat hangt af van het soort controle of gesprek dat moet worden gepland. Om dit goed te kunnen plannen vraagt de assistente daarom nadrukkelijk naar het soort controle dat wordt afgesproken.

Spreekuur assistentes

De doktersassistentes hebben ook een spreekuur. Zij verrichten - op afspraak - bloeddruk controles, houden wrattenspreekuur, maken uitstrijkjes en verlenen wondverzorging en het tapen van enkels.

Inschrijven?

Onze huisartsenpraktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk Brand Schönbeck Huisartsen, gevestigd in hetzelfde gebouw, is wel open voor nieuwe inschrijvingen.

Partners van reeds ingeschreven patiënten en patiënten die tijdelijk uit de praktijk geweest zijn en terugkeren kunnen zich wel inschrijven. U kunt hier het inschrijfformulier invullen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.