NHG praktijkaccreditatie

In 2012 heeft de praktijk voor het eerst het keurmerk van de NHG-Praktijkaccreditatie gekregen. Een belangrijk aspect van de NHG-accreditatie zijn verbeterprojecten. Jaarlijks worden nieuwe verbeterplannen gemaakt en uitgevoerde verbetertrajecten geëvalueerd. Ook in 2016 heeft de NPA haar keurmerk aan onze praktijk verstrekt op basis van de in 2015 uitgevoerde verbeteringen en gemaakte plannen voor 2016-2017.
In 2015 waren de verbeterprojecten:

  • Verbeteren vastleggen hoofdbehandelaar bij chronische aandoeningen.
  • Formaliseren klachtenprocedure
  • Formaliseren VIM-procedure
  • Kwaliteitsborging protocollen
  • Protocollering meest voorkomende gedelegeerde (voorbehouden) handelingen
  • Werkinstructie voor waarnemers
  • Zorg voor kinderen met astma

Kortom, een aanzienlijke lijst met verbeteringen zijn doorgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het jaarverslag 2015. 

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!

Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

De praktijk blijft zelf verantwoordelijk

NPA verricht de certificering van de huisartsen- of verloskundigenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.

Inschrijven?

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen, omdat wij het maximum aantal patiënten hebben, waarvoor wij menen goede en verantwoorde huisartsenzorg te kunnen bieden. Huisartsenpraktijk Brand-Piek is wel geopend voor nieuwe inschrijvingen.

Nu inschrijven

Uitwisseling medische gegevens

Als u tijdens avond- nacht- of weekenduren een dokter nodig heeft, kunt u terecht bij de huisartsenpost. Het kan dan belangrijk zijn dat de dienstdoende huisarts uw medische gegevens kan bekijken. Informatie over allergieën, uw medicijnen en relevante diagnoses zijn essentieel bij het geven van goede zorg. Niet alle patiënten kennen deze informatie zelf.

Lees meer

E-consult vernieuwd

Het nieuwe systeem voor eConsulten is in gebruik genomen. Meer daarover leest u hier.